Företagsgåva Desert Flower

Genom en företagsgåva via Desert Flower investerar ni i en framtid där fler barn slipper uppleva det fruktansvärda trauma och de medföljande problem som dessa flickor utsetts
0%

Gåvodonation

Vårt uppdrag är att rädda små flickor  från kvinnlig könsstympning över hela världen och för att de ska kunna leva ett värdigt liv. “Varje offer utsatt för könsstympning
0%