Waris Diries manifestation

Jag kräver…

… att alla i hela världen ska se könsstympning som ett problem, ett problem som förekommer i alla länder som vi inte längre kan blunda för
… att varje religiös gemenskap tar ett tydligt avstånd från könsstympning
… att varje könsstympad flicka får tillgång till den hjälp hon verkligen behöver

… att varje styrande makt, alla regeringar, tar till lagen för att skydda flickor från detta övergrepp
… att varje styrande makt, alla regeringar, tar till lagen för att kunna ställa förgriparen inför rätta och på så vis minska risken för att de slipper undan
… att varje könsstympning av minderårig blir obligatorisk att anmäla för åtal

… att alla länder ska betrakta flykt ifrån könsstympnings traditionen likvärdig med politisk flykt och att det ska ligga till grund för asyl
… att alla ska upplysas om vad könsstympning egentligen är; det är ingen kultur, det är tortyr
… att alla som utsatts för övergreppet ska behandlas med försiktighet och respekt

… att all sjukvårdspersonal ska vara välinformerad om könsstympning, dess konsekvenser och hur man hjälper de drabbade
… att alla drabbade, om de så önskar, får fri tillgång till återställningsoperationer som även kan återställer de psykologiska trauman offret kan ha
… att könsstympning blir ett samtalsämne som är accepterat att tala om, och att det leder till öppna diskussioner

… att alla som arbetar för att motverka könsstympning kommer överens om en gemensam policy och strategier
… att alla organisationer som arbetar för att motverka könsstympning har tillräckligt med finansiering för att kunna arbeta effektivt
… att alla gemensamt verkar för att förverkliga min dröm:

…Att få ett slut på könsstympning!