OM OSS

Om insamlingsstiftelsen – Desert Flower Foundation Scandinavia

Desert Flower Foundation Scandinavia (nedan kallat DFFS) som är en insamlingsstiftelse med styrelse och expertråd, etablerades i januari 2015 i Stockholm av sakkunniga yrkespersoner med specialkunskap kring medicin, gynekologi, obstretik, förlossningsvård, rekonstruktiv plastikkirurgi, forskning, sexologi, psykoterapi men även inom internationella relationer, statsvetenskap, juridik och affärsverksamhet samt överlevande av könsstympning. Desert Flower Foundation Scandinavia har som mål att kämpa mot könsstympning i Sverige och på sikt andra Nordiska länder samt nå ut till redan utsatta flickor/kvinnor som behöver hjälp och vård.

 

Hur verkar vi?

Vi verkar främst genom utbildning och information till sjukvårdspersonal och andra yrkesroller som kan komma i kontakt med könsstympade flickor/kvinnor. Detta för att kunna förebygga risken för könsstympning samt upptäcka flickor i riskzonen i tid, men även att förmedla kunskapen vårt expert-team har gällande behandling och bemötande av redan könsstympade flickor/kvinnor. I övrigt arbetar vi för att väcka medvetenhet om problemet med könsstympning genom olika aktiviteter.

 

Hur lämnar man bidrag?

Insamlingsstiftelsen Desert Flower Foundation Scandinavia är innehavare av 90-konto vilket innebär att stiftelsen står under tillsyn av Svensk Insamlingskontroll. Detta är en kvalitetsstämpel och en garanti för givaren att högst 25% av de insamlade medlen används till insamling och administration. Bidrag mottages tacksamt från både företag och privatpersoner. Inga insamlade medel placeras i aktier, fonder eller andra typer av värdepapper.

Donation till DFFS sker via – PG 90 06 32-1

Företagsgåva
Ni som företag kan engagera er och göra skillnad direkt för de barn och unga flickor som utsätts för FGM världen över
Bli månadsgivare
Genom ditt stöd kommer vår verksamhet att kunna hjälpa många barn världen över, ditt stöd ger vår verksamhet kraft.
Gåvodonation
Skänk en gåva till en god vän eller kollega och stöd arbete för ett tryggare liv för unga flickor
DIN GÅVA FÖRÄNDRAR FRAMTIDEN

INFORMATION

Nedan finner du information som stiftelsens Stadgar och Årsredovisning från föregående verksamhetsår. Om du för markören över de olika dokumenten så aktiverar du en meny i botten som hjälper dig att förstora texten i dokumentet och att bläddra mellan de olika sidorna. Har du frågor kring informationen så tveka inte på att ta kontakt med oss på stiftelsen. Hur du kontaktar oss hittar du här