Insamlingsstiftelsen Desert Flower Foundation Scandinavia – Upprop!

Alla verksamma, alla nuvarande och blivande sponsorer och alla som vill stödja Insamlingsstiftelsen Desert Flower Foundation Scandinavia i dess verksamhet att motverka och förebygga könsstympning genom att bland annat främja utbildning och undervisning samt att hjälpa redan utsatta flickor och kvinnor.

Pengar som flyter in efter detta upprop skall tillföras en nybildad insamlingsstiftelse med namnet ”Insamlingsstiftelsen Desert Flower Foundation Scandinavia”. Insamlingsstiftelsens ändamål är att varaktigt främja arbetet mot könsstympning genom att lämna bidrag till personer eller organisationer som på ett konkret sätt främjar arbetet mot könsstympning genom att bedriva ämnesrelevant forskning, samla professionell expertis som kan ge vård åt könsstympade kvinnor, utbilda och informera allmänheten, utsatta folkgrupper och vårdpersonal angående risker och nackdelar med könsstympning och/eller vidta andra konkreta åtgärder mot könsstympning, för att förebygga könsstympning av flickor och kvinnor i Sverige och utomlands.

Desert Flower Foundation Scandinavia startade sin verksamhet 2014 i och med bildandet av den ideella föreningen Desert Flower Stockholm. Sedan starten har Desert Flower Foundation Scandinavia vuxit till att idag vara ledande frivillig organisation i Sverige som arbetar mot könsstympning. Ett viktigt led i framväxandet var 2015 när Desert Flower Foundation Scandinavia fick från Länsstyrelsen Östergötland via regeringsuppdrag ekonomiskt stöd för att utföra seminarier i februari 2016. Seminarierna riktas mot hälso- och sjukvårdspersonal som utbildning och träning angående hur man bemöter och kan hjälpa könsstympade flickor och kvinnor samt hur man kan arbeta förebyggande mot könsstympning. Syftet med att nu även bilda en insamlingsstiftelse är att samla in pengar för att bygga upp en ekonomisk trygghet för verksamheten på lång sikt.

Idag har Desert Flower Foundation Scandinavia ett team av runt 20 personer som är specialister på ämnet, allt från överlevare till gynekologer och psykoterapeuter. Desert Flower Foundation Scandinavia specialister kontaktas kontinuerligt av medier som sakkunniga då fenomenet könsstympning debatteras och diskuteras i samhället. Verksamheten beskrivs vidare i stiftelsens hemsida www.desertflower.se.

Bidrag till Insamlingsstiftelsen Desert Flower Foundation Scandinavia skall sättas in på tillhörande 90-konto

PG 900 632-1