VÅRA KRAV

Ett tydligt globalt avtal krävs för effektiva åtgärder mot FGM: “Kvinnlig könsstympning är ett brott! Vi tolererar inte det någonstans!”

WARIS DIRIE'S MANIFEST

“Hela världen skall aktivt arbeta mot könsstympning och informera de sina om dess problem. Vi kan inte blunda längre!”

VILKA ÄR VI

Desert Flower Foundation Scandinavia är en insamlingsstiftelse med en styrelse och expertråd, etablerat i januari 2015 i Stockholm av sakkunniga yrkespersoner med specialkunskap kring medicin, gynekologi, obstretik, barnmorskor, rekonstruktiv plastikkirurgi, forskning, sexologi, psykoterapi men även inom internationella relationer, statsvetenskap, juridik och affärsverksamhet samt överlevande av könsstympning. Desert Flower Foundation Scandinavia har som mål med att kämpa mot könsstympning i Sverige och på sikt andra Nordiska länder och nå ut till redan utsatta flickor och kvinnor som behöver hjälp och vård.

Vi verkar främst genom utbildning och information til sjukvårdspersonal och andra verksamma som kan komma i kontakt med könsstympade flickor/kvinnor. Detta för att kunna förebygga och upptäcka flickor i riskzonen i tid, men även att förmedla kunskapen vårt expertteam har i behandling och bemötande av könsstympade flickor och kvinnor. I övrigt arbetar vi för att väcka medvetenhet om problemet med könsstympning genom olika aktiviteter.

Bli månadsgivare
Skänk en månatlig summa som går till stöd för läkarhjälp, utbildning och eftervård för de barn som redan är drabbade. Utbildning av föräldrar hjälper oss att snabbare sätta stopp för könsstympning av små flickor
GE EN GÅVA IDAG
Hur många flickor kan vi rädda från att bli könsstympade? Det är helt och hållet upp till dig. "Rädda en ökenblomma" och stöd vårt arbete. Din hjälp är ovärderlig.
GE EN FÖRETAGSGÅVA
Vill du glädja någon med en gåva som faktiskt gör skillnad? Då kan du skänka bort ett gåvobevis! Med ett gåvobevis hjälper du oss i vårt mål att nå en absolut NOLLTOLERANS till könsstympning. Låt ditt företag och din personal delta i något oerhört viktigt!

HUR KAN EN DONATION HJÄLPA OSS?

Det enklaste sättet för dig att hjälpa oss att rädda flickor från att bli könsstympade är genom att göra en donation. Genom donationer kan vår organisation komma i kontakt med föräldrar till barn som riskerar att bli drabbade. Detta säkerställer att flickorna känner trygghet och att deras integritet inte rubbas. Alla har rätt till sin egen kropp.

VÅRA EVENT

Välkommen att medverka på våra event och föreläsningar, vårt mål är att sprida kunskap om Desert Flower Foundation Scandinavias arbete kring kvinnlig könsstympning

ARTIKLAR

Här kan du läsa om vad som händer och sker kring Desert Flower Foundation världen över

Medverka till förändring redan idag! - DU kan göra skillnad

Våra stödföretag